Jeanne Hanseeuw - VAK -Vlaams Astro-logische Kerngroep-